Автомашин (3) Агуулах тооллого (2) Ашгийн бус олон нийтийн үйлчилгээ (2) Банкны (2) Барилга (6)
Бизнес хөгжил (1) Биотехнологи (0) Боловсрол (0) Бусад (7) Гүйцэтгэх удирдлага (0)
Даатгал (0) Ерөнхий ажил (1) Ерөнхий бизнес (0) Жижиглэн худалдаа (1) Загвар зохион бүтээх (0)
Захиргаа нарийн бичиг (0) Зочин угтах зочид буудал (2) Зөвлөгөө (0) Инженер (2) Мал эмнэлгийн үйлчилгээ (0)
Маркетинг (1) Менежмент (2) Мэдээллийн технологи (4) Мэргэжилтэй ажилчин (2) Мэргэжлийн үйлчилгээ (2)
Нягтлан бодох бүртгэл (0) Ресторан хоолны үйлчилгээ (4) Санхүү (0) Склад агуулах (0) Сонин сэтгүүл (0)
Стратеги төлөвлөлт (0) Сувилагч (3) Судалгаа (0) Сургалт (1) Сүлжээ дэлгүүр (0)
Тээвэр зууч (0) Түгээлт Хүргэлт (0) Төрийн байгууллага (0) Угсралт (2) Угсралт засвар үйлчилгээ (2)
Уул уурхай (1) Франчайз (0) Хангалт бүрдүүлэлт (0) Хангамж худалдан авалт (2) Харилцаа холбоо (0)
Харилцагчийн үйлчилгээ (1) Худалдаа (4) Хууль эрх зүй (0) Хүний нөөц (1) Чанарын хяналт (0)
Шинжлэх ухаан (0) Шинэхэн төгсөгчдөд зориулсан ажил (0) Эм зүй (0) Эмнэлгийн тусламж (5) Үйлдвэрлэл (3)
Үл хөдлөх хөрөнгө (2)