Хотоор үзэх / Ханбогд
Дэс дараалал
Нэг хуудсан дахь ажлын тоо
Байршил:Ханбогд, 46019
Оруулсан:2018-02-08
Компани: Energy International LLC
 
Дэд станцын цахилгаан тоног төхөөрөмж, кабель шугамын угсралт, туршилт, хэмжилтийн ажил хийнэ