Компанийн мэдээлэл

Компанийн мэдээлэл
Baatar shuteen uul
53-57
Улаанбаатар, 16060, Mongolia

Утас: 99061241
Веб хуудас: Bushuul.mn


Компанийн мэдээлэл:

Барилга угсралт, Интерьер дизайн, 


Baatar shuteen uul ажил
Дэс дараалал
Нэг хуудсан дахь ажлын тоо
Байршил:Улаанбаатар, 16060
Оруулсан:2016-02-04
Компани: Baatar shuteen uul
 
Барилгын талбайн инженер