Компанийн мэдээлэл

Компанийн мэдээлэл
Antal Kazakhstan

Almaty, Kazakhstan

Утас:
Веб хуудас: www.antalkazakhstan.com


Компанийн мэдээлэл:

We are a branch of British recruitment company Antal Russia with rep.office in Almaty, Kazakhstan. We are looking for potential candidates in Mongolia for our global Customer who have rep.offices in Mongolia.


Antal Kazakhstan ажил
Дэс дараалал
Нэг хуудсан дахь ажлын тоо

Таны зааж өгсөн шалгуурт тэнцэх жагсаалт байхгүй байна

Таны зааж өгсөн шалгуурт тэнцэх жагсаалт байхгүй байна