Компанийн мэдээлэл

Компанийн мэдээлэл

JNC Mongolia
Нисора цамхаг 304 тоот
Улаанбаатар, 13330, Mongolia

Утас: 77631222
Веб хуудас: www.jncsolutions.com


Компанийн мэдээлэл:

Мэдээлэл Технолги чиглэлээр үйл ажиллагаа 


JNC Mongolia ажил
Дэс дараалал
Нэг хуудсан дахь ажлын тоо
Байршил:Улаанбаатар, 13330
Оруулсан:2016-06-28
Компани: JNC Mongolia
-Вэб сайтын UI/UX - хөгжүүлэлт хийх -Вэб програмчлалын бичиг баримттай ажиллах