Компанийн мэдээлэл

Компанийн мэдээлэл

"Мандал Даатгал" ХХК
Мандал оффис, Сөүлийн гудамж 7/1, Сүхбаатар дүүрэг, 2-р хороо,
Улаанбаатар, 14250, Mongolia

Утас: 70117017, 99036509
Веб хуудас: www.mandal.mn


Компанийн мэдээлэл:

Бидний эрхэмсэг оршихуй

Мэргэжлийн өндөр ёс суртахууны хүрээнд ажиллаж,
нийгэмд эерэг өөрчлөлтийг авчрах

Богино хугацааны зорилт

Харилцагч бүрийг эрсдэлийн удирдлагын мэдлэгтэй болгож, даатгалын бүтээгдэхүүнээр
хангах

Дунд хугацааны зорилт

Олон улсын тавцанд гарч өрсөлдөх Монголын даатгал,
санхүүгийн группийг бий болгож, Монгол бахархалыг бий болгох

Мандал Даатгал ХХК нь амьдралын бус, ердийн даатгалын үйлчилгээгээр Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж буй компани бөгөөд Иргэдийн болон Байгууллагын даатгалын бүтээгдэхүүний мэргэшсэн андеррайтинг хийж буй, 100% Монгол өмчлөгчтэй, үндэсний баялагийг бүтээгч компани юм.

Манай мэргэшсэн баг харилцагчийн эрсдэлийн онцлог, бизнесийн цар хүрээнээс хамаарч ширхэгчилсэн эсвэл багцалсан хэлбэрээр даатгалын бүтээгдэхүүнүүдийг харилцагчиддаа санал болгодог. "Мандал Даатгал" ХХК ажил
Дэс дараалал
Нэг хуудсан дахь ажлын тоо

Таны зааж өгсөн шалгуурт тэнцэх жагсаалт байхгүй байна

Таны зааж өгсөн шалгуурт тэнцэх жагсаалт байхгүй байна