Ажил олгогч 540 хоногийн хугацаанд үнэгүй / Free 540 days for Employers

Ажил олгогч 540 хоног үнэгүй
- 540ш ажлын зар оруулах
- 1080ш ажил хайгчийн анкетийг үзэх
- Зарласан ажилд ирууүлсэн ажил хайгчийн анкет үзэх
- Тухайн байгууллагат тохиромжтой анкетийг емайлээр хүлээн авах.
- Хайсан анкетаа хадгалах

Employer 540 days free

- Post 540 jobs
- View details of 1080 resumes
- Check the applications for posted jobs
- Job alerts
- Save job

Тоо:
540
Хугацаа:
540 days
Үнэ:
Төгрөг-0